Mål og ambitioner

Lejren du aldrig glemmer;o)

Det overordnede tema for lejren bliver:

Fællesskab

Vi skal have en oplevelse der ryster os sammen som division, skaber kontakter og danner venskaber.

Desuden har vi i teamet forsøgt at arbejde ud fra de meldinger om ønsker vi har fået fra grupperne:

  • Det skal være nemt at være med – nemmere end selv at arrangere en sommerlejr
  • Der skal også være plads til at grupperne kan være sig selv – vi har så lagt 2 gruppedag til gruppernes egen disposition ind i aktivitetsplanen.
  • Det skal være på Sjælland, så der ikke er så megen transport – Det er sikret ved at vi har lavet en aftale med Næsbycentret.
  • Der skal være noget sejt/fedt/spændende for klanen

òResten af teksten herunder er mest til de ledere der skal planlægge ò

De overordnede rammer

Grupperne tilmelder sig selv til og afregner direkte med Næsbycentret

Vi får centret for os selv den uge, da vi regner med at være mange nok.

Prisen for er p.t. kr.65,- per overnatning

Lejrplads, Brænde, rafter, håndterings af madvarer og kontakt til Brugsen samt centerets aktiviteter er inkluderet i prisen.

Prisen inkluderer IKKE. mærker, madvarer – herunder madvarer der skal bruges til aktiviteter. udflugter, f.eks. BonBon-land eller kano på Suså – men Centret formidler gerne kontakt

Grupperne sørger selv for transport til og fra centret.

Øresund Division bidrager med midler til nogle aktiviteter, herunder en event udenfor lejren for klanen.

Nætter udenfor lejren på hejk og natløb tæller med som overnatning på Centret

Venskabsgrupper er i begrænset omfang velkomne. Det skal dog aftales og godkendes nærmere med Lejrchefen & Styregruppen. Vi vil gerne have mindre grupper af folk med, hvis de kan indgå på lige fod med vores egne. (Det er f.eks. OK med 5 grønne fra samme by, men vi er f.eks. ikke interesseret i 150 spanske eller franske spejdere). Spejdere der ikke er med i Øresund Division skal betale et bidrag til aktiviteterne, ca. kr.50, men det er dog ikke endeligt fastlagt endnu. Det svarer til det beløb Øresund Division yder per spejder der deltager fra divisionen.

Det praktiske

Ankomst:

Efter kl 13 lørdag den 27. juli 2019

Vi vil sprede gruppernes ankomsttidspunkter for at undgå prop. Der kan f.eks. kun være 3 busser inde ad gangen og der kan være begrænsninger på parkering af personbiler. Grupperne vil af teamet blive tildelt et tidsvindue hvor de skal sigte efter at komme.

Man må gerne skubbe trailere ind og rundt på grunden, men biler og andet motoriseret er ikke velkomment.

Centeret vil gerne have hjælp til opmærkning af lejrpladser og brandveje. Noget af teamet vil nok tage ned dagen før eller tidligere om morgenen for at få det på plads.

Indretning af plads: Centeret ser helst at man benytter de allerede etablerede bålpladser

Mad

Vores madudvalg er kommet med en god løsning for grupperne.

De vil komme med forslag og opskrifter til mad til hele ugen.

Centeret har et godt samarbejde med Brugsen i Frederiksberg (Sorø). Grupperne kan bestille på sedler som Centeret håndterer. Centeret håndterer leverancerne og kontakten med Brugsen hvis der er fejl og mangler. Centeret står for varemodtagelse, opbevaring og udlevering. Man bestiller til de to første dage inden lejren og derefter fra dag til dag.

Centeret har et rum til tørvarer og et stort kølerum. Der er hylder med numre så der kan holdes styr på hvad der er til hvem. Der er kun én skabsfryser, så det anbefales at man ikke bestiller frostvarer til hele lejren den førstedag.

Teamet vil koordinere varer med Brugsen og udsende bestillingslister i regneark, så man kan gange op og ned efter hvor mange man er.

Det kan næsten ikke blive nemmere hvis ikke teamet skal lave maden for jer.

Fællesopgaver

Vi skal som på andre lejre bidrage med f.eks. rengøring af bad og toilet samt tage vagter som samaritter, brandvagter og aktivitetsmandskab.

Turnusordning arrangeres af teamet og der fabrikeres og udsendes / ophænges vagtplaner.

Afrejse

Lørdag 3- august 2019 senest kl 11 – og med godkendt lejrplads og endelig afregning med Næsbycentret.